Tesla batteries

BLUE+

Под името TESLA BLUE + ние произвеждаме серия въглерод-цинкови батерии.Те са основно за устройства с ниски енергийни изисквания и краткотрайна консумация на малко количество енергия, като например в дистанционно за телевизор или стенен часовник. Основното предимство на серията BLUE + е нейната достъпност.